جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهآره میتونی


امیر تاجیک

آره می تونی بگیری حتی چشم منو از من
حتی بی این که بپرسی اول اسم منو از من
اون شب زیر نم نم بارون دستای تو تو دست من بود
گریه می کردی تو پریشون سرت روی زانوی من بود
می رفتی که رها بشیم از همدیگه جدا بشیم
گریه دیگه فایده نداشت رفت و منو تنها گذاشت
چه کنم با دل خسته همه درها شده بسته
توی این دور و زمونه چه کنم دلم شکسته

آره میتونی از آلبوم: بوی دیروز ۲۹


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
2014-11-09 21:23:43


آره میتونی از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
2014-10-25 23:45:26