جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهآرزو


خواننده: بابک رهنما

آرزو ..آرزو ..آرزو ...آرزو ..آرزو ..آرزو
آرزو ..آرزو ..آرزو ...آرزو ..آرزو ..آرزو
فکر کنم کار خدا بود
آشناییه منو تو
شایدم کار فرشته ای که با منه ه ه ه
اینو من میخوام بدونی
قلب من خیلی شکستس
اما با بودن تو --- بهتره ه
آرزو اگه تو باشی
زندگیم روشنه ه ه ه ..
آرزو اگه نباشی
شب من خاموشه
آرزو اگه تو باشی
زندگیم روشنه ه ه ه ..
آرزو اگه نباشی
شب من خاموشه
اوووووووو........
هووووووووو......
اووووووو..........
فکر کنم کار خدا بود
آشناییه منو تو
شایدم کار فرشته ای که با منه ه ه ه
اینو من میخوام بدونی
قلب من خیلی شکستس
اما با بودن تو --- بهتره ه
آرزو اگه تو باشی
زندگیم روشنه ه ه ه ..
آرزو اگه نباشی
شب من خاموشه
آرزو اگه تو باشی
زندگیم روشنه ه ه ه ..
آرزو اگه نباشی
شب من خاموشه
آرزو ..آرزو ..آرزو ...آرزو ..آرزو.
هووووووووو......
اووووووو..........
هووووووووو......
اووو.
شبهایی روش....ن