جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهآرزو


امیر آرام

اگه بودم یک پرنده
تو فضای خونه تو
یا که بودم یه گل سرخ
رنگ سرخ گونه تو
اگه یک آینه بودم
صورت تو رو می دیدم
یا که بودم پیرهن تو
بوی عطرت می شنیدم
دیگه آرزو نداشتم
اگه تنها تو رو داشتم
تو چشات نگاه می کردم
سر رو شونه هات میذاشتم
اگه اشتباه میخونم
تو بگو بگو بدونم
تو طلوعی تازه هستی
که رو قلب من نشستی
تویی عمرم تویی جونم
ای قشنگم مهربونم
تویی عمرم تویی جونم
ای قشنگم مهربونم
دیگه آرزو نداشتم
اگه تنها تو رو داشتم
تو چشات نگاه می کردم
سر رو شونه هات میذاشتم
اگه بودم یک نسیمی
توی موهات می وزیدم
یا که بودم وسعت خاک
پیش تو یه ذره بودم
دیگه آرزو نداشتم
اگه تنها تو رو داشتم
تو چشات نگاه می کردم
سر رو شونه هات میذاشتم
عمرم
جونم
روحم
خونم
عمرم
جونم
روحم
خونم