جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهآخر زمون


خواننده: ستار

ای وای که محبت
دیگه بازاری نداره
با این دل دیوونه
کسی کاری نداره
دل مونده تو این
صحرای محشر
حتی یه نفر میل
پرستاری نداره
ای وای ای وای
دل بی هم زبون شد
ای وای ای وای
دل بار گرون شد
ای وای آخره زمون شد
این دل یه روزی
جمعیتی دور و ورش بود
صد غافله دل همه جا
همسفرش بود
شمع و گل و پروانه و
بلبل می دونستن
مرغ دل من
بام و هوا زیر پرش بود
ای وای ای وای
دل بی هم زبون شد
ای وای ای وای
دل بار گرون شد
ای وای آخره زمون شد
آخر من دل خسته
رو به خدا کردم
آن قادر مطلق رو
صد بار صدا کردم
گفتم که خدای من
تو یاورم بودی
هر وقت به تو رو کردم
فریاد رسم بودی
ای وای که محبت
دیگه بازاری نداره
با این دل دیوونه
کسی کاری نداره
دل مونده تو این
صحرای محشر
حتی یه نفر میل
پرستاری نداره
ای وای ای وای
دل بی هم زبون شد
ای وای ای وای
دل بار گرون شد
ای وای آخره زمون شد
آخر من دل خسته
رو به خدا کردم
آن قادر مطلق رو
صد بار صدا کردم
گفتم که خدای من
تو یاورم بودی
هر وقت به تو رو کردم
فریاد رسم بودی