جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهآتیش به جون گرفته


عارف

یادت میآد اون شب پر ستاره
گفتی میآی تو کوچمون دوباره
خدا کنه دروغ نگفته باشی
زنجیر شیطون بشه پاره پاره
آتیش به جون گرفته آتیش نزن به جونم
تنگ غروب دوباره منتظرت میمونم
منتظرت میمونم
اون وقتی که صدای باد میپیچه توی کوچه مون
از هر در و هر پنجره هزارتا سر میآد بیرون
اون وقتی که صدای باد میپیچه توی کوچه مون
از هر در و هر پنجره هزارتا سر میآد بیرون
کوچه به کوچه میگه قد و بالاشو ببین
خونه به خونه میگه چشم سیاشو ببین
آتیش به جون گرفته آتیش نزن به جونم
تنگ غروب دوباره منتظرت میمونم
منتظرت میمونم