جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهآب


ستار

جای پاهای تو رو ماسه ها مونده
حرم آفتاب زده جا پاتو سوزونده
موجای خسته میون گل نشستن
از راه دور اومدن خسته خستن
هنو باور ندارم رفتنتو
دست خاکستر سپردم تنتو
هنو باور ندارم هنو باور ندارم

تن تو فدای بی رحمی دریا شد و رفت
تن من تشنه یک قطره آب ، ارزونی خاک شد و رفت
وسعت فاصلمون از اینجا تا عرش خداست
تن ما تنهاترین تنای دنیا شد و رفت
هنو باور ندارم رفتنتو
دست خاکستر سپردم تنتو
هنو باور ندارم هنو باور ندارم

مرغای آبی واست چاوشی می خوندن
تا ملائک با گلا روتو پوشوندن
سینه زن دسته به دسته کتلا هم
نوحه سر دادن و بردنت رسوندن
ای ز کف رفته که بود اول پر گشودنت
نمی تونه دلم عادت کنه با نبودنت
من که با امید تو هنوز تو ساحل موندم
نمی شه باور من دست اجل ربودنت
هنو باور ندارم رفتنتو
دست خاکستر سپردن تنتو
هنو باور ندارم هنو باور ندارم