جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهکیوان

ترانه های - کیوان

 اطلاعات بیشتر در مورد آهنگ خرید ترانه/MP3 خرید نت/PDF
1. . چرا با من نموندی آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
2. . چرا با من نموندی آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان


متن آهنگهای کیوان

  متن ترانه خط اول آهنگ
چرا با من نموندی بازم دلم تو رو می خواد ، تو بی وفا رو