جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهکریم محمودی

ترانه های - کریم محمودی

 اطلاعات بیشتر در مورد آهنگ خرید ترانه/MP3 خرید نت/PDF
1. . دختر دریا آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
2. . دختر دریا آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان


آکورد - کریم محمودی

 اطلاعات بیشتر در مورد آهنگ خرید آکورد/PDF
خورشید - آکورد آکورد ۱۰۰۰ تومان


متن آهنگهای کریم محمودی

  متن ترانه خط اول آهنگ
تا وقتی من بم چشمام اگه آهو بشه تو صحرا
تا وقتی من بمیرم چشمام اگه آهو بشه تو صحرا
سکه خورشید آهای دختر دریا