جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهکامبیز روشن روانمتن آهنگهای کامبیز روشن روان

  متن ترانه خط اول آهنگ
افسانه حیلت رهاکن عاشقا
تمنا در پیش بیدردان چرا فریاد بی حاصل کنم
زیارت دل از من برد و روی از من نهان کرد
سلسله جنون چه کنم ای ماه تابان