جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهپدرام کشتکارمتن آهنگهای پدرام کشتکار

  متن ترانه خط اول آهنگ
پای تو پای تو در میون باشه ماهو شکارش میکنم
حلقه شادی گل خورشید گل افتاب گردون
خوشبختی میخواستم بت بگم چقد پریشونم
خیال تو خیالتو می دزدم از تو شبستون خواب
دو رنگی تو دورنگی
رفتنی تو می ری با یکی دیگه که قدر تو رو نمی دونه
سایه به سایه شوق سفر نداشتی قصد گذر نذاشتی
شوق سفر شوق سفر نداشتی , قصد گذر نداشتی
قصر عشق نری تو از کنارم
گریه گریه نمی کنم نه اینکه سنگم
وقتی نباشی کوچه وقتی که نباشی