جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهپدرام درخشانی

ترانه های - پدرام درخشانی

 اطلاعات بیشتر در مورد آهنگ خرید ترانه/MP3 خرید نت/PDF
1. . حیلت رها کن آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان


متن آهنگهای پدرام درخشانی

  متن ترانه خط اول آهنگ
دیوانه شو حیلت رها کن عاشقا دیوانه شو دیوانه شو