جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانههوشمند عقیلی

ترانه های - هوشمند عقیلی

 اطلاعات بیشتر در مورد آهنگ خرید ترانه/MP3 خرید نت/PDF
1. . فردا تو میایی آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان


متن آهنگهای هوشمند عقیلی

  متن ترانه خط اول آهنگ
شباهنگ شب نمایان شد غم دیده گشود
فردا تو می آیی امشب دلم میخواد تا فردا می بنوشم من
قصه گو قصه گو قصه نگو