جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانههمایون شجریانمتن آهنگهای همایون شجریان

  متن ترانه خط اول آهنگ
حاصل عمر بس که جفا زخار و گل دید دل رمیده ام
خانه سودا شد زغمت خانه ی سودا دلم
دفتر دل مرا عمری به دنبالت کشاندی
سکوت دلا شبها نمی نالی به زاری
عشق از کجا ای عاشقان ، ای عاشقان ، من از کجا ، عشق از کجا
نسیم سحر مگر نسیم سَحَر بوی زلف یار منست
نسیم وصل نسیم وصل به افسردگان چه خواهد کرد؟
هوای گریه نه بسته ام به کس دل