جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهنگین فرهمند

ترانه های - نگین فرهمند

 اطلاعات بیشتر در مورد آهنگ خرید ترانه/MP3 خرید نت/PDF
1. . تو نبودی آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
2. . تو نبودی آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان


متن آهنگهای نگین فرهمند

  متن ترانه خط اول آهنگ
تو نبودی قدرتو بیشتر میدونم،حالا که برگشتی خونم