ناصر زینعلی

ترانه های - ناصر زینعلی

 اطلاعات بیشتر در مورد آهنگ خرید ترانه/MP3 خرید نت/PDF
1. . زیر بارون آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
2. . زیر بارون آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان


متن آهنگهای ناصر زینعلی

  متن ترانه خط اول آهنگ
زیر بارون روی تن سردم چیکه چیکه بارون می باره