مهرداد نصرتی

ترانه های - مهرداد نصرتی

 اطلاعات بیشتر در مورد آهنگ خرید ترانه/MP3 خرید نت/PDF
1. . خوشبختی آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
2. . خوشبختی آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
3. . خوشبختی 2 آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان


متن آهنگهای مهرداد نصرتی

  متن ترانه خط اول آهنگ
خوشبختی من از این که تو خوشبختی
دارم میام پیشت دارم میام پیشت، جاده چه همواره
دنیا دنیا ما رو نخواست ما هم نخواستیم
شیرین بذار همه بپرسن این کیه داره می خونه
عشق میاد هر کسی دنبال خبر می گرده
عشق میاد هر کسی دنبال خبر می گرده
مژده مژده بده دارم میام سراغت
نمیدونم این زندگی خالی
نمیدونی تو چشمات مال من نیست و