مهران خلیلی

ترانه های - مهران خلیلی

 اطلاعات بیشتر در مورد آهنگ خرید ترانه/MP3 خرید نت/PDF
1. . ترانه خون آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان


متن آهنگهای مهران خلیلی

  متن ترانه خط اول آهنگ
ترانه خون بخون، بخون ترانه خون