مهدی یراحی

مهدی یراحی

 اطلاعات بیشتر در مورد آهنگ خرید ترانه/MP3 خرید نت/PDF
1. . فاصله آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان

ترانه های - مهدی یراحی

 اطلاعات بیشتر در مورد آهنگ خرید ترانه/MP3 خرید نت/PDF
1. . با هم نبودیم آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
2. . با هم نبودیم آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
3. . باهم نبودیم آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
4. . به من نگاه کن
5. . بیا
6. . تصویر رویا آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
7. . تصویر رویا آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
8. . تو باور نکن آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
9. . سایه
10. . فاصله آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
11. . منو رها کن
12. . هرجای دنیایی


متن آهنگهای مهدی یراحی

  متن ترانه خط اول آهنگ
با هم نبودیم ما هیچوقت با هم نبودیم
باور نکن من از زندگی تو هوات خسته ام
به من نگاه کن از تو عبور میکنم.فقط نگاه میکنی
بیا بیا تا پیداشم تو باش
تصویر رویا شب از مهتاب سر میره
تو باور نکن من از زندگی تو هوات خسته ام
سایه مرز بین غربت و خونه کجاست
منو رها کن من و انتظار و کابوس تنهایی
هرجای دنیایی هرجای دنیایی دلم اونجاست
یا حسین مردن در این بادیه رویاست با حسین