جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهمرتضی پاشایی

ترانه های - مرتضی پاشایی

 اطلاعات بیشتر در مورد آهنگ خرید ترانه/MP3 خرید نت/PDF
1. . آدم آهنی آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
2. . اشکام جاریه آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
3. . اشکام جاریه آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
4. . به خدا آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
5. . تقصیر آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
6. . تقصیر آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
7. . جاده یک طرفه آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
8. . جاده یک طرفه آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
9. . روز برفی آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
10. . روز برفی آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
11. . ستایش آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
12. . عصر پائیزی آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
13. . عصر پائیزی آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
14. . نبض احساس آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
15. . نبض احساس آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
16. . نفس آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
17. . نفس 2 آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
18. . نگران منی آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
19. . نگران منی آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
20. . وقتی دلم عاشقته آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
21. . یکی هست آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
22. . یکی هست آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
23. . یه لحظه آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان


متن آهنگهای مرتضی پاشایی

  متن ترانه خط اول آهنگ
آدم آهنی دیگه دلم برای تو تنگ نمی شه تنگ نمی شه
اشکام جاریه دوباره تو قلبم یه حسی اومده
به خدا به خدا زوده زوده که بگی دیگه حرفی نمی مونه
تقصیر داری از چشام میفتی میدونی دست خودم نیست
جاده یک طرفه باز دوباره با نگاهت
روز برفی چشامو ؛ می بندم میخوام هر چی غصه است بمیره
ستایش دوباره نم نم بارون ، صدای شر شر ناودون ، دل بازم بیقراره
عصر پائیزی بهت پیله کردم نمیمونی پیشم
نبض احساس دلخوری از بغض پری می فهمم
نفس چشات من داده به دستای باد
نگران منی ﺗﻮ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﻪ ﻣﻨﻢ ﺩﺍﺭﯼ ﺯﺟﺮ ﻣﯿﮑﺸﯽ
وقتی دلم عاشقته گاهی مثل آهنگای قدیمی
یکی هست یکی هست تو قلبم که هر شب واسه اون می نویسم و اون خوابه
یه لحظه یه لحظه اگه دوباره بشی مثل اون روزا چی میشه