مدوید لطیفی

ترانه های - مدوید لطیفی

 اطلاعات بیشتر در مورد آهنگ خرید ترانه/MP3 خرید نت/PDF
1. . به دلم افتاده امشب آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
2. . به دلم افتاده امشب آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
3. . به دلم افتاده امشب 2 آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان


متن آهنگهای مدوید لطیفی

  متن ترانه خط اول آهنگ
به دلم افتاده امشب به دلم افتاده امشب که به یاد من نشستی