جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهمحمدرضا چراغعلی

ترانه های - محمدرضا چراغعلی

 اطلاعات بیشتر در مورد آهنگ خرید ترانه/MP3 خرید نت/PDF
1. . ای دوست
2. . ای دوست آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
3. . ای دوست آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
4. . ای دوست 2 آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
5. . حامی آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
6. . کسی نیست آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
7. . کسی نیست آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان


آکورد - محمدرضا چراغعلی

 اطلاعات بیشتر در مورد آهنگ خرید آکورد/PDF
نامهربانی - آکورد آکورد ۱۰۰۰ تومان


متن آهنگهای محمدرضا چراغعلی

  متن ترانه خط اول آهنگ
ای دوست در دیگران میجوییم اما بدان ای دوست
ای دوست در دیگران می جوییم اما بدان ای دوست
بی طاقت دل بی طاقت من دیگه آروم نداره
ترانه ساز ای ترانه ساز تنها ای ستاره پوش خسته
تنها میرم می رم تنها می رم اونور دنیا
حامی می دونم که یک نفر هست زیر این گنبد سنگی
حرف آخر با تو از ستاره گفتم با تو از ترانه گفتم
حس غریب تو همون حس غریبی که همیشه با منی
دریائی ها دل من یه دنیا درده دل تو یه دنیا امید
عسل خاتون عسل خاتون من صبر من وما رو بلد نیست
کار من و دل تمومه کار من و دل دیگه تمومه زندگی واسه ما حرومه
کسی نیست موجی که بی کرانس
نامهربانی در دیگران می جوی ام اما بدان ای دوست