جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهفریدون فروغی

فریدون فروغی

 اطلاعات بیشتر در مورد آهنگ خرید ترانه/MP3 خرید نت/PDF
1. . دیوانه من آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
شیاد - آکورد آکورد ۱۰۰۰ تومان
3. . قوزک پا آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
4. . همیشه غایب آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان

ترانه های - فریدون فروغی

 اطلاعات بیشتر در مورد آهنگ خرید ترانه/MP3 خرید نت/PDF
1. . آدمک آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
2. . تنگنا آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
3. . تنگنا آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
4. . دیوانه من آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
5. . دیوانه من آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
6. . دیوانه من 2 آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
7. . غم تنهائی آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۲۰۰۰ تومان
8. . غم تنهائی آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۲۰۰۰ تومان
9. . غم تنهائی آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
10. . قوزک پا آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
11. . قوزک پا آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
12. . نماز - نیاز آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
13. . نماز - نیاز آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
14. . نیاز آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۲۰۰۰ تومان
15. . همیشه غایب آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
16. . همیشه غایب آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
17. . یار دبستانی من آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
18. . یار دبستانی من آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان


آکورد - فریدون فروغی

 اطلاعات بیشتر در مورد آهنگ خرید آکورد/PDF
پروانه من - آکورد آکورد ۱۰۰۰ تومان
زندون دل - آکورد آکورد ۱۰۰۰ تومان
سال قحطی - آکورد آکورد ۱۰۰۰ تومان
شیاد - آکورد آکورد ۱۰۰۰ تومان
غم تنهائی - آکورد آکورد ۱۰۰۰ تومان
قریه - آکورد آکورد ۱۰۰۰ تومان
قوزک پا - آکورد آکورد ۱۰۰۰ تومان
ماهی خسته من - آکورد آکورد ۱۰۰۰ تومان
مرغ خسته - آکورد آکورد ۱۰۰۰ تومان
مشتی ماشاالله - آکورد آکورد ۱۰۰۰ تومان
نیاز - آکورد آکورد ۱۰۰۰ تومان
یار دبستانی من - آکورد آکورد ۱۰۰۰ تومان


متن آهنگهای فریدون فروغی

  متن ترانه خط اول آهنگ
آدمک چون سایه های بی امان
اشک حباب اگه تو پیشم نیای
باران سایه یه حادثه که یه عمره با منه
بت شکن ای مجاهد ای رزمنده زمان با شکوه یکی شدن
پروانه من خواهم تو شوی، محبوب دلم
تنگنا دلم از خیلی روزا با کسی نیست
چرا نه چه می شد که مرزی نبود
خاک تن تو نازک و نرمه، مثه برگ
دو تا چشم سیاه داری دو تا چشم سیاه داری
دیوانه من خواهم تو شوی
روسپی خداوند بزرگ را به یاری می طلبیم که در این برهه
زندون دل پشت این پنجره ها دل می گیره
سال قحطی گر بر فلکم دست بدی چون یزدان
شیاد رنج و عذاب از من
غم تنهائی چرا وقتی که آدم تنها میشه
فتنه چکمه پوش روزم از شب روسیاتر
قاصدک مرگ اون لاله سرخ
قریه رویاهای من قریه ایست قدیمی
قوزک پا دیگه این قوزک پا یاری رفتن نداره
کوچه شهر دلم کوچه شهر دلم
گرفتار وقتی که ، دستای باد ، قفس مرغ گرفتارو شکست ، شوق پروازو نداشت
ماهی خسته من چشای آبی تو مثل یه دریا میمونه
مرد غریب باز یکی با غصه هاش داره آواز میخونه
مرغ خسته وقتی‌ که دستهای باد
مشتی ماشاالله آآآآ مشتی ماشاالله
نماز - نیاز تن تو ظهر تابستون و به یادم میآره
همیشه غایب یک نفر میاد که من منتظر دیدنشم
هوای تازه سقف خونم طلای ناب
یا علی دلامون شکسته یا علی
یار دبستانی من یار دبستانی من با من و همراه منی