جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهفرهاد نه قصر

ترانه های - فرهاد نه قصر

 اطلاعات بیشتر در مورد آهنگ خرید ترانه/MP3 خرید نت/PDF
1. . آزرده نشو
2. . آزرده نشو آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان


متن آهنگهای فرهاد نه قصر

  متن ترانه خط اول آهنگ
آزرده نشو منتظرش نشو برو
آزرده نشو منتظرش نشو برو