جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهفرانس شوبرت

فرانس شوبرت

 اطلاعات بیشتر در مورد آهنگ خرید ترانه/MP3 خرید نت/PDF
1. . Serenade آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان

ترانه های - فرانس شوبرت

 اطلاعات بیشتر در مورد آهنگ خرید ترانه/MP3 خرید نت/PDF
1. . Serenade آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان


متن آهنگهای فرانس شوبرت

  متن ترانه خط اول آهنگ
Serenade Leise flehen meine Lieder