جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهعلی کیانی

ترانه های - علی کیانی

 اطلاعات بیشتر در مورد آهنگ خرید ترانه/MP3 خرید نت/PDF
1. . خانومم آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
2. . خانومم آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان


متن آهنگهای علی کیانی

  متن ترانه خط اول آهنگ
خانومم دوست دارم شب تا سحر دور سرت بگردم