جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهعلی تفرشی

ترانه های - علی تفرشی

 اطلاعات بیشتر در مورد آهنگ خرید ترانه/MP3 خرید نت/PDF
1. . حیلت رها کن آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان


متن آهنگهای علی تفرشی

  متن ترانه خط اول آهنگ
دیوانه شو حیلت رها کن عاشقا دیوانه شو دیوانه شو