علی تجویدی

ترانه های - علی تجویدی

 اطلاعات بیشتر در مورد آهنگ خرید ترانه/MP3 خرید نت/PDF
1. . کودکی


متن آهنگهای علی تجویدی

  متن ترانه خط اول آهنگ
آشفته حالی این همه آشفته حالی ، این همه نازک خیالی
بر تربت حافظ بر تربت حافظ بنشستم غمناک
پشیمان شدم مگو ، مگو ، برای من حدیث آشنایی
پشیمانم اگر با دل مهربان تو من بی وفا شده ام * پشیمانم
شهنشاها شهنشاها جان و دلت از فیض حق بهره ور بادا
کودکی یادم آمد : شوق روزگار کودکی
وقتی که عشق میاد وقتیکه عشق میادوقتیکه عشق میاد
یادگار کودکی یادم آمد