عارف شکوری

ترانه های - عارف شکوری

 اطلاعات بیشتر در مورد آهنگ خرید ترانه/MP3 خرید نت/PDF
1. . عشق چیز عجیبیه آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
2. . عشق چیز عجیبیه آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان


متن آهنگهای عارف شکوری

  متن ترانه خط اول آهنگ
عشق چیز عجیبیه عشق چیز عجیبیه جداً