سید محمد کاظمی

ترانه های - سید محمد کاظمی

 اطلاعات بیشتر در مورد آهنگ خرید ترانه/MP3 خرید نت/PDF
1. . اعتراف آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان


متن آهنگهای سید محمد کاظمی

  متن ترانه خط اول آهنگ
اعتراف دو سه روزه که مات و بی اراده م