جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهسهراب سپهری

ترانه های - سهراب سپهری

 اطلاعات بیشتر در مورد آهنگ خرید ترانه/MP3 خرید نت/PDF
1. . ندای آغاز آهنگ ۲۰۰۰ تومان
2. . نیلوفر آهنگ ۲۰۰۰ تومان
3. . واحه ای در لحظه آهنگ ۲۰۰۰ تومان


متن آهنگهای سهراب سپهری

  متن ترانه خط اول آهنگ
پنجره ها پشت دریا شهری است که در آن پنجره ها رو به تجلی باز است
زیر باران چشم ها را باید شست، جور دیگر باید دید
سپید و سیاه شب سردی است و من افسرده
ندای آغاز - کفشهایم کو؟ كفش‌هایم كو،
نیلوفر از مرز خوای می گذشتم
واحه ای در لحظه به سراغ من اگر می آیید،