جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهستار اورکی

ستار اورکی

 اطلاعات بیشتر در مورد آهنگ خرید ترانه/MP3 خرید نت/PDF
1. . سوگند آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان

ترانه های - ستار اورکی

 اطلاعات بیشتر در مورد آهنگ خرید ترانه/MP3 خرید نت/PDF
1. . پرواز ممنوع آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
2. . پرواز ممنوع آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
3. . سوگند آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان


متن آهنگهای ستار اورکی

  متن ترانه خط اول آهنگ
پرواز ممنوع دستامو گم نکن تنها رفتن ساده نیست
سوگند وقتی می خندی زندگی زیباست