جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهزانیار خسروی

زانیار خسروی

 اطلاعات بیشتر در مورد آهنگ خرید ترانه/MP3 خرید نت/PDF
1. . جاذبه آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان

ترانه های - زانیار خسروی

 اطلاعات بیشتر در مورد آهنگ خرید ترانه/MP3 خرید نت/PDF
1. . اخم اصلا بت نمیاد آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
2. . بدون تو آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
3. . بدون تو آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
4. . تو اگه بخوای آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
5. . جاذبه آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
6. . دست روزگار آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
7. . طفره نرو آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
8. . کنار مهتاب آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان


متن آهنگهای زانیار خسروی

  متن ترانه خط اول آهنگ
اخم اصلا بت نمیاد بیا دلتو بسپار به من آخه به تو خوبه احساسم
بدون تو اگه به تو نمیگفتم حرفمامو
تو اگه بخوای حرف من حرف توئه تو بگی بمون یا بگی برو
جاذبه تو می گیره حست منو
طفره نرو قسم به تو من دلمو
کنار مهتاب بی تو من هیچی ندارم اگه تو نمونی پیشم
گریه ام گرفت عکست روبروم و اینجا باز جات خالی