رضا روح پور

ترانه های - رضا روح پور

 اطلاعات بیشتر در مورد آهنگ خرید ترانه/MP3 خرید نت/PDF
1. . دستام سرده آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان


متن آهنگهای رضا روح پور

  متن ترانه خط اول آهنگ
تنهاترین عاشق انگار دستام ، سرد سردن