جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهرضا تاجبخشمتن آهنگهای رضا تاجبخش

  متن ترانه خط اول آهنگ
کوچی یه نگاه پر حرارت ، دل آشنا رو باختی