داوود چرگری

ترانه های - داوود چرگری

 اطلاعات بیشتر در مورد آهنگ خرید ترانه/MP3 خرید نت/PDF
1. . خانومم آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
2. . خانومم آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان


متن آهنگهای داوود چرگری

  متن ترانه خط اول آهنگ
خانومم دوست دارم شب تا سحر دور سرت بگردم