جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهداوود رحمت الهی

ترانه های - داوود رحمت الهی

 اطلاعات بیشتر در مورد آهنگ خرید ترانه/MP3 خرید نت/PDF
1. . احساس آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان


متن آهنگهای داوود رحمت الهی

  متن ترانه خط اول آهنگ
احساس چه احساس خوبی دارم پیش تو