جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهداریوش تقی پور

ترانه های - داریوش تقی پور

 اطلاعات بیشتر در مورد آهنگ خرید ترانه/MP3 خرید نت/PDF
1. . بیراهه
2. . دعوت
3. . نامه


متن آهنگهای داریوش تقی پور

  متن ترانه خط اول آهنگ
آخرین غزل از همه گر رها شوم ، از تو جدا نمیشوم
بغض ای تو برایم همه کس
بیراهه از این بیراهه سرسبز هزاران کس هزاران روز می رفتند و تن را در شمیم شعر کوهستان به دست خلسه میدادند
پائیز ای کاش میشد ای کاش ، هر لحظه از تو گفتن
دعوت ومدی خسته رفتن، گفتی شونه هاتو می خوام
نامه [ مانی ]