جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهخسرو شکیبایی

ترانه های - خسرو شکیبایی

 اطلاعات بیشتر در مورد آهنگ خرید ترانه/MP3 خرید نت/PDF
1. . مادر من آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
2. . مادر من آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان


متن آهنگهای خسرو شکیبایی

  متن ترانه خط اول آهنگ
مادر من مادر من ، مادر من تو یاری و یاور من