حمید ندیری

ترانه های - حمید ندیری

 اطلاعات بیشتر در مورد آهنگ خرید ترانه/MP3 خرید نت/PDF
1. . اشک عاشق آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
2. . اشک عاشق آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
3. . مادرم آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان


متن آهنگهای حمید ندیری

  متن ترانه خط اول آهنگ
اشک عاشق کسی برای من وتو دلش نسوخت
مادرم خونمون خالیه از تو