جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهحسن لشکری

حسن لشکری

 اطلاعات بیشتر در مورد آهنگ خرید ترانه/MP3 خرید نت/PDF
1. . نصیحت آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
نصیحت - آکورد آکورد ۱۰۰۰ تومان

ترانه های - حسن لشکری

 اطلاعات بیشتر در مورد آهنگ خرید ترانه/MP3 خرید نت/PDF
1. . بگذر ز من آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۲۰۰۰ تومان
2. . بگذر ز من آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۲۰۰۰ تومان
3. . عشق تو نمیمیره آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
4. . عشق تو نمیمیره آهنگ ۲۰۰۰ تومان
5. . نصیحت آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
6. . نصیحت آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان


آکورد - حسن لشکری

 اطلاعات بیشتر در مورد آهنگ خرید آکورد/PDF
نصیحت - آکورد آکورد ۱۰۰۰ تومان


متن آهنگهای حسن لشکری

  متن ترانه خط اول آهنگ
عشق تو نمیمیره بگذر ز من ای آشنا
نصیحت بذار تنها باشم تنها بمیرم