جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهحامی

ترانه های - حامی

 اطلاعات بیشتر در مورد آهنگ خرید ترانه/MP3 خرید نت/PDF
1. . آدمک
2. . از تو هیچوقت نمیرنجم آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
3. . اگه چشمات بگن آره آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
4. . اگه چشمات بگن آره آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
5. . اگه چشمات بگن آره آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
6. . پرواز ممنوع آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
7. . پرواز ممنوع آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
8. . تک و تنها آهنگ ۲۰۰۰ تومان
9. . تک و تنها آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
10. . حامی آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
11. . دست خودم نیست آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
12. . دست خودم نیست آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
13. . دست خودم نیست 2 آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
14. . دلم گرفت آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
15. . دلم گرفت آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
16. . دلم گرفت 2 آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
17. . دو پرنده آهنگ ۲۰۰۰ تومان
18. . دو پرنده آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
19. . دو پرنده آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
20. . دو پرنده 2 آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
21. . دو نیمه رویا آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
22. . دو نیمه رویا آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
23. . دیدار
24. . زمستون آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
25. . سفر آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
26. . سفر آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
27. . سوگند آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
28. . کسی نیست آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
29. . کسی نیست آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
30. . کیمیاگر
31. . گل مینا
32. . لیلا آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
33. . من دیگه دیوونه نیستم
34. . همقدم


آکورد - حامی

 اطلاعات بیشتر در مورد آهنگ خرید آکورد/PDF
اجازه - آکورد آکورد ۱۰۰۰ تومان
دیدار - آکورد آکورد ۱۰۰۰ تومان


متن آهنگهای حامی

  متن ترانه خط اول آهنگ
آدمک آدمک ابرا سیاهن
اجازه - اگه چشمات بگن آره کوهو ميذارم رو دوشم
از تو هیچوقت نمیرنجم یه ستاره آرزو کن
پرواز ممنوع دستامو گم نکن تنها رفتن ساده نیست
ترانه سکوت خالی ام ! خالی از آواز ، خالی از جرأت پرواز
تک و تنها مات و مبهوت تک و تنها بوی غربت با من و ما
حامی می دونم که یک نفر هست زیر این گنبد سنگی
خداحافظ خداحافظ گل لادن .تموم عاشقا باختن
دست خودم نیست دست خودم نیست گاهی که نیستی دیوونه میشم
دلم گرفت دلم گرفت ای هم نفس
دو پرنده دو پرنده دو کبوتر
دو نیمه رویا دو نیمه خاموش
دیدار حالا وقت رفتنه قرار دیداری دارم
زمستون زمستون که میشه به یادت می اوفتم
ستاره و با این لبای بسته . تو با این دل شکسته
سفر قصهٔ ما یه سفر بود
سوگند وقتی می خندی زندگی زیباست
شب نقاشی دکمه ماهو وا کن پیرهن شب رو درآر
غزل ساده نبود گذشتن از تو برام
فقط نگاه میکنم وقتی ستاره می شکفه تو دست سرخ پنجره
کسی نیست موجی که بی کرانس
کیمیاگر
گل مینا گل مینا بخواب آروم عزیزم
لیلا کو آشنای شبهای من؟ کو؟
مقصد چوبینه پای رفتنم تا مقصد اما دور
من دیگه دیوونه نیستم من دیگه دیوونه نیستم
همقدم نفس نفس همنفسا به همدیگه نفس بدیم ... فردای روشن مال ماست کافیه دست به دست بدیم