جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهجهانگیر صبری

ترانه های - جهانگیر صبری

 اطلاعات بیشتر در مورد آهنگ خرید ترانه/MP3 خرید نت/PDF
1. . دریغ
2. . سبد سبد آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان


متن آهنگهای جهانگیر صبری

  متن ترانه خط اول آهنگ
دریغ پر از دردم..پر از آهم.
سبد سبد سبد سبد ستاره داری تو چشات، بغل بغل ترانه مونده رو لبات
مهتاب مهتاب امشب دلم تنگه، میون چشم و دل جنگه