جهان

ترانه های - جهان

 اطلاعات بیشتر در مورد آهنگ خرید ترانه/MP3 خرید نت/PDF
1. . خورشید آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
2. . خورشید آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان


متن آهنگهای جهان

  متن ترانه خط اول آهنگ
خورشید لبخند معصومت، دنیای آرومت