جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهبی تا امیری

ترانه های - بی تا امیری

 اطلاعات بیشتر در مورد آهنگ خرید ترانه/MP3 خرید نت/PDF
1. . فنجانی که نیست آهنگ ۰ تومان


متن آهنگهای بی تا امیری

  متن ترانه خط اول آهنگ
فنجانی که نیست در خیالات خودم در زیر بارانی که نیست