ایرجمتن آهنگهای ایرج

  متن ترانه خط اول آهنگ
آقا دزده آقا دزده سالم حالت چطوره سلام
آواز مستی می زدم و لولم ..مستم و شنگولم
از دامن کوه بلند از دامن کوه بلند می رم تو دریای آسمونها برات گلوبند میارم از مروارید کهکشونها
از من تو بگذر بیا بزار دستت تو عزیز من دست من
اشک ماتم به چشمم اشک ماتم حلقه بسته حلقه بسته حلقه بسته
اگه میدونستم اگه می دونستم کی میای
الف به لف میگم ابروت کمونه ای کمون ابروی من
انتظار پشت این نقاب خنده پشت این چهره ی شاد
اومدم از هند اومدم اومدم از هند اومدم با ماشین بنز اومدم
با تو میشه ا تو میشه ستاره ها رو شماره کرد با تو میشه شبارو غرق ستاره کرد
بازار عشق و عاشقی کی میگه عشق و عاشقی دروغه؟
برو درو وا کن دیگه توی این خونه دلم تنگ اومد ..برو درو وا کن صدای زنگ اومد
بعد از تو بعد از تو می دانستم ، گل ها نمی میرند
بگذر بیا بزار دستت عزیز من توی دست من
به یاد فردین سلطان قلبم کشیدی چرا سایه از سر من
بی تو چه کنم به زیبایی می آیی
بیگانه من ز خود خسته هستم ، تازه من خسته ترم
پیرهن صورتی رهن صورتی دل منو بردی
پیمان محبت وای که چقدرنازو خوش آبو رنگی
تا کی خشم و کینه جوایم تا کی خشم و کینه جو ایم تا کی
تحفه درویش برگ سبز ای است تحفه درویش
تصنیف بهار جاویدان ای بهار جاودانم
تصنیف جدایی به دام تو افتادم
تصنیف دل دیوونه ای دل دیوونه من گوش کن
تصنیف شب بارانی امشب با باران ، همزاد تو ، نجوا ها دارم با یاد تو
تو را پیدا میکنم اگه تو آسمون باشی
توی ماشین توی ماشینیم ولی شاد و غزل خون می رویم
چرخ و فلک تو آسمون دوباره ممل ستاره داره
چلچله باز بهار فرق گلها رو شونه زد
چه خوشگلی به به چه خوشگلی
خاتون ی آتش همیشه در زبانه
خزان نامزدی ای خدای آسمان ها
خلوت دل دیشب با دلم خلوتی داشتم
داغ جوانه ای خدا من عاشقم دردآشنا سازم دگر
دست خوش محبت شعله زد تو چشمه مستت
دست دست دست دست دست چه سروناز می رقصه
دفتر بسته دفتر ای که بسته شد دیگه بازش نکنید
دنیا تا کی خشم و کینه جو ایم
دوستی دوستی دوستی ای به فدات جونو دلم جونو دلم
دیدار همین امشب آیم به دیدار تو
دیدی آخر دل ما را شکستی دیدی آخر دل ما را شکستی
زندانی این زندون هم به سر میاد
سلسله مو ای سلسله اون ناز و نگاه تو بگردم الهی الهی
شبانه شب که می رسد از کرانه ها به آسمان بی کرانه
شکوفه های احساس ای خوبتر از خوبی دنیا
شمع و گل و پروانه شمع و گل و پروانه
صدای خسته این صدای خسته ی من که پر از یه دنیادرده
عزیزی مثل جون خدا نخواد که روزی ، از تو جدا بمانم
عشق و عاشقی دروغه کی میگه عشق و عاشقی دروغه
عقد آسمانی زپس پرده این شب غم افزا
علی بی غم علی بی غم اومده با دل خرم اومده
عهد جوانی عهده جوانی باز یادم افتاد
قبله گه قبله گاه منی ، جان پناه منی ، نازنین دلم ، مهربان منی
قناری بخون قناری که دلم گرفته
کبوتر ای کبوتر بی پناه ام
کوچه به کوچه پرسیدم از آلاله های صحرا
گدایان تهران الانه شادت میکنم
گفتی گفتی که دلم سنگه و افروختنی نیست
گل سرخ گل فصله گل سرخ ، گل فصله گل سرخ
گلدون بی گل گلدون بی گل رو روی تاقچه میذاری باسه چی
گله میرسم وقتی به تو هی گله آغاز نکن
گم گشته گلی گم کرده ام ، در خم کوچه ی آرزو
گنج قارون آقا خودش خوب میدونه که ما اونو از رودخونه
محرم اسرار ای که از یار نشان می طلبی یار کجاست
مرغ دل مرغ دلم هوای پرواز کرد بال و پری باز کرد
من یه پرنده ام من یه پرنده م آرزو دارم تو باغم با شی
منم من اون که در خلوت شب سوخت ، منم
نمیدونست دل من نمی دونست دل من که پریشونی چیه
نیاز سوی تو باز آمده ام
هستی یرج:هستی به کجا که کشم به خیال تو اه
همه چشمها به آسمونه ماشا کن نگاه آسمان را
هیچ میدونی دل من از غم تو تو آتیش هیچ میدونی