جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهاندیشه فولادوند

ترانه های - اندیشه فولادوند

 اطلاعات بیشتر در مورد آهنگ خرید ترانه/MP3 خرید نت/PDF
1. . جنازه هوشیار آهنگ ۲۰۰۰ تومان
2. . ختم کلام - دنبال من نگرد آهنگ ۲۰۰۰ تومان
3. . سیگار آهنگ ۲۰۰۰ تومان
4. . منطقه مین آهنگ ۲۰۰۰ تومان


متن آهنگهای اندیشه فولادوند

  متن ترانه خط اول آهنگ
جنازه هوشیار من از هجوم وحشی دیوار خسته‌ام
دنبال من نگرد - ختم کلام دنبال من نگرد قصه تمام شد
سیگار خميازه‌های کش‌دار، سيگار پشت سیگار
منطقه مین با توام همیشه تنها