جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهاقبال لاهوریمتن آهنگهای اقبال لاهوری

  متن ترانه خط اول آهنگ
شب افروز ینی جهان را خود را نبینی