جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهآوا بهرام

ترانه های - آوا بهرام

 اطلاعات بیشتر در مورد آهنگ خرید ترانه/MP3 خرید نت/PDF
1. . فاطمه گل آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان


متن آهنگهای آوا بهرام

  متن ترانه خط اول آهنگ
فاطمه گل من دختر روزای تنهایی با هر عذاب تازه جنگیدم