آرش سزاوار

ترانه های - آرش سزاوار

 اطلاعات بیشتر در مورد آهنگ خرید ترانه/MP3 خرید نت/PDF
1. . من همینم آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان


آکورد - آرش سزاوار

 اطلاعات بیشتر در مورد آهنگ خرید آکورد/PDF
من همینم - آکورد آکورد ۱۰۰۰ تومان


متن آهنگهای آرش سزاوار

  متن ترانه خط اول آهنگ
من همینم من همینم اگه زشتم اگه خوشگل