جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهPeppino Di Capri - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


Roberta

خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۵۰۰۰ تومان


2014-02-03 21:22:23

2011-09-30 13:41:34

روبرتا

خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


سطح - پیشرفته
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۵۰۰۰ تومان


2011-09-30 13:41:34


متن آهنگهای Peppino Di Capri

Lo sai
non ? vero
...